STATYBOS TECHNINIŲ REGLAMENTŲ REDAKCIJŲ SĄVADASStatybos techninių reglamentų aktualios redakcijos
nuo 2013 m. sausio 29 d. laikinai nebus rengiamos


STR 1.01.01:2005       Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai


 


STR 1.01.04:2002


Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas

Redakcijų sąrašas


STR 1.01.05:2007


Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Redakcijų sąrašas


STR 1.01.06:2010


Ypatingi statiniai

Redakcijų sąrašas


STR 1.01.07:2010


Nesudėtingi statiniai

Redakcijų sąrašas


STR 1.01.08:2002


Statinio statybos rūšys

Redakcijų sąrašas


STR 1.01.09:2003


Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį

Redakcijų sąrašas


STR 1.02.06:2012


Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas
Galioja nuo 2012-02-03 iki 2012-08-18

Redakcijų sąrašas


STR 1.02.07:2012


Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės rangovo ir statinio ekspertizės rangovo kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas
Galioja nuo 2012-02-03 iki 2012-07-03

Redakcijų sąrašas


STR 1.02.08:2010


Specialistų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų funkcijas, ir specialistų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo tvarka

Redakcijų sąrašas


STR 1.02.09:2011


Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas

Redakcijų sąrašas


STR 1.03.02:2008


Statybos produktų atitikties deklaravimas

 


STR 1.03.03:2008


Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas

 


STR 1.04.01:2005


Esamų statinių tyrimai

Redakcijų sąrašas


STR 1.04.02:2011


Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Redakcijų sąrašas


STR 1.04.03:2012


Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone

 


STR 1.05.06:2010


Statinio projektavimas

Redakcijų sąrašas


STR 1.05.08:2003


Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai

Redakcijų sąrašas


STR 1.06.03:2002


Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė
Galioja nuo 2011-10-01 iki 2012-12-15

Redakcijų sąrašas


STR 1.07.01:2010


Statybą leidžiantys dokumentai:

galioja nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. balandžio 30 d.

galioja nuo 2013 m. gegužės 1 d.

Redakcijų sąrašas


 


Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinančioms institucijoms tvarkos aprašas

 


STR 1.07.02:2005


Žemės darbai

 


STR 1.08.02:2002


Statybos darbai
Galioja nuo 2012-09-01 iki 2012-12-14

Redakcijų sąrašas


STR 1.09.04:2007


Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas

Redakcijų sąrašas


STR 1.09.05:2002


Statinio statybos techninė priežiūra
Galioja nuo 2010-10-01 iki 2012-08-17

Redakcijų sąrašas


STR 1.09.06:2010


Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

Redakcijų sąrašas


STR 1.10.01:2002


Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas

Redakcijų sąrašas


STR 1.11.01:2010


Statybos užbaigimas

Redakcijų sąrašas


STR 1.12.01:2004


Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka

Redakcijų sąrašas


STR 1.12.03:2000


Hidrotechnikos statinių techninės priežiūros taisyklės

 


STR 1.12.05:2010


Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai

Redakcijų sąrašas


STR 1.12.06:2002


Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė

 


STR 1.12.07:2004


Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas

Redakcijų sąrašas


STR 1.12.08:2010


Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas

Redakcijų sąrašas


STR 1.14.01:1999


Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka

 


STR 2.01.01(1):2005


Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“

 


STR 2.01.01(2):1999


Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga

 


STR 2.01.01(3):1999


Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

Pakeitimas

 


STR 2.01.01(4):2008


Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“

 


STR 2.01.01(5):2008


Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“

 


STR 2.01.01(6):2008


Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“

 


STR 2.01.03:2009


Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės

 


STR 2.01.05:2003


Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai

 


STR 2.01.06:2009


Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo

 


STR 2.01.07:2003


Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo

Redakcijų sąrašas


STR 2.01.08:2003


Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas

1 pakeitimas

2 pakeitimas

 


STR 2.01.09:2005


Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas

Pakeitimas įsigalioja 2012 m. vasario 1 d.

 


STR 2.01.10:2007


Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos

Pakeitimas

 


STR 2.01.11:2012


Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos

 


STR 2.02.01:2004


Gyvenamieji pastatai

Redakcijų sąrašas


STR 2.02.02:2004


Visuomeninės paskirties statiniai

Redakcijų sąrašas


STR 2.02.03:2003


Žuvų pralaidos. Pagrindinės nuostatos

 


STR 2.02.04:2004


Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos

 


STR 2.02.05:2004


Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos

 


STR 2.02.06:2004


Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos

 


STR 2.02.07:2012


Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai

 


STR 2.02.08:2012


Automobilių saugyklų projektavimas

 


STR 2.02.09:2005


Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai

Redakcijų sąrašas


STR 2.02.11:2004


Šaldomieji pastatai ir patalpos

 


STR 2.03.01:2001


Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms

Redakcijų sąrašas


STR 2.03.02:2005


Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas

Redakcijų sąrašas


STR 2.03.03:2005


Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvinimo projektavimas. Pagrindinės nuostatos

 


STR 2.05.01:2005


Pastatų atitvarų šiluminė technika

Pakeitimas

 


STR 2.05.02:2008


Statinių konstrukcijos. Stogai

Redakcijų sąrašas


STR 2.05.03:2003


Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai

 


STR 2.05.04:2003


Poveikiai ir apkrovos.

Pakeitimas

 


STR 2.05.05:2005


Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas

1 pakeitimas

2 pakeitimas

3 pakeitimas

 


STR 2.05.06:2005


Aliumininių konstrukcijų projektavimas

 


STR 2.05.07:2005


Medinių konstrukcijų projektavimas

 


STR 2.05.08:2005


Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos

1 pakeitimas

2 pakeitimas

3 pakeitimas

 


STR 2.05.09:2005


Mūrinių konstrukcijų projektavimas

 


STR 2.05.10:2005


Armocementinių konstrukcijų projektavimas

 


STR 2.05.11:2005


Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas

 


STR 2.05.12:2005


Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas

 


STR 2.05.13:2004


Statinių konstrukcijos. Grindys

 


STR 2.05.14:2005


Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas

 


STR 2.05.15:2004


Hidrotechninių statinių poveikiai ir apkrovos

 


STR 2.05.17:2005


Gruntinių medžiagų užtvankos

 


STR 2.05.18:2005


Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos

 


STR 2.05.19:2005


Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai

 


STR 2.05.20:2006


Langai ir išorinės įėjimo durys

Pakeitimas

 


STR 2.06.01:1999


Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos
Galioja nuo 2010-09-24 iki 2012-10-17

Redakcijų sąrašas


STR 2.06.02:2001


Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai

 


STR 2.06.04:2011


Gatvės. Bendrieji reikalavimai

Pakeitimas

 


STR 2.07.01:2003


Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai

Pakeitimas

 


STR 2.08.01:2004


Dujų sistemos pastatuose

Negalioja nuo 2012-05-01

Redakcijų sąrašas


STR 2.09.02:2005


Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas

Redakcijų sąrašas


STR 2.09.03:1999


Negalioja nuo 2007-06-01

 


STR 2.09.04:2008


Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui

 


STR 3.01.01:2002


Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka