STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.07.01:2010

STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI
REDAKCIJŲ SĄRAŠAS


STR 1.07.01:2010

Aktuali

Galioja

nuo 2013-05-01

 

Galiojo

nuo 2013-01-01 iki 2013-04-30

 

Galiojo

nuo 2012-12-15 iki 2012-12-31

 

Galiojo

nuo 2012-11-23 iki 2012-12-14

 

Galiojo

nuo 2012-09-01 iki 2012-11-22

 

Galiojo

nuo 2012-08-18 iki 2012-08-31

 

Galiojo

nuo 2012-07-01 iki 2012-08-17

 

Galiojo

nuo 2012-06-29 iki 2012-06-30

 

Galiojo

nuo 2011-11-25 iki 2012-06-28

 

Galiojo

nuo 2011-10-16 iki 2011-11-24

 

Galiojo

nuo 2011-07-01 iki 2011-10-15

 

Galiojo

nuo 2010-10-01 iki 2011-06-30STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS
STR 1.07.01:2002

STATYBOS LEIDIMAS

Aktuali

Galiojo

nuo 2010-07-30 iki 2010-09-30

 

Galiojo

nuo 2010-05-26 iki 2010-07-29

 

Galiojo

nuo 2008-10-01 iki 2010-05-25

 

Galiojo

nuo 2008-04-02 iki 2008-09-30

 

Galiojo

nuo 2007-05-20 iki 2008-04-01

 

Galiojo

nuo 2006-09-22 iki 2007-05-19

 

Galiojo

nuo 2006-05-05 iki 2006-09-21

 

Galiojo

nuo 2006-01-20 iki 2006-05-04

 

Galiojo

nuo 2005-07-24 iki 2006-01-19

 

Galiojo

nuo 2005-05-11 iki 2005-07-23

 

Galiojo

nuo 2004-12-17 iki 2005-05-10

 

Galiojo

nuo 2004-04-09 iki 2004-12-16

 

Galiojo

nuo 2003-12-28 iki 2004-04-08

 

Galiojo

nuo 2002-07-01 iki 2003-12-27ORGANIZACINIS TVARKOMASIS STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS
STR 1.07.01:1999

LEIDIMŲ STATYTI IR GRIAUTI STATINIUS IŠDAVIMO TVARKA

Aktuali

Galiojo

nuo 2002-06-22 iki 2002-06-30

 

Galiojo

nuo 2002-05-01 iki 2002-06-21

 

Galiojo

nuo 2001-12-31 iki 2002-04-30

 

Galiojo

nuo 2001-11-29 iki 2001-12-30

 

Galiojo

nuo 2001-08-02 iki 2001-11-28

 

Galiojo

nuo 2000-10-21 iki 2001-08-01

 

Galiojo

nuo 2000-02-05 iki 2000-10-20

 

Galiojo

nuo 1999-10-28 iki 2000-02-04

 

Galiojo

nuo 1999-10-09 iki 1999-10-27ORGANIZACINIS TVARKOMASIS STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS
STR 1.07.03:1999

MAŽŲJŲ STATINIŲ PROJEKTŲ RENGIMO BEI DERINIMO TVARKOS YPATUMAI IR ŠIŲ STATINIŲ STATYBOS ĮTEISINIMO TVARKA

Aktuali

Galiojo

nuo 1999-10-28 iki 2002-06-30ORGANIZACINIS TVARKOMASIS STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS
STR 1.07.01:1997

LEIDIMŲ STATYTI IR GRIAUTI STATINIUS IŠDAVIMO TVARKA

Aktuali

Galiojo

nuo 1997-06-28 iki 1999-10-08

 

Galiojo

nuo 1997-03-01 iki 1997-06-27RESPUBLIKINĖS STATYBOS NORMOS
RSN 158-94

LEIDIMŲ STATYTI IR GRIAUTI STATINIUS IŠDAVIMO TAISYKLĖS

Aktuali

Galiojo

nuo 1996-01-13 iki 1997-02-28

 

Galiojo

nuo 1995-02-01 iki 1996-01-12LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
1992 M. GEGUŽĖS 25 D. NUTARIMAS Nr. 384

DĖL INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS

Aktuali

Galiojo

nuo 1993-11-11 iki 2002-07-05

 

Galiojo

nuo 1992-05-25 iki 1993-11-10LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS
1991 M. RUGPJŪČIO 8 D. ĮSAKYMAS Nr. 109


Dėl individualių statybų įregistravimo tvarkos


LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
1991 M. LIEPOS 12 D. NUTARIMAS Nr. 278

DĖL INDIVIDUALIOS STATYBOS

Aktuali

Galiojo

nuo 1991-07-12 iki 1992-05-24LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS
1988 M. GRUODŽIO 14 D. NUTARIMAS Nr. 364

DĖL INDIVIDUALINĖS STATYBOS

Aktuali

Galiojo

nuo 1988-12-14 iki 1991-07-11LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS
1983 M. RUGPJŪČIO 15 D. NUTARIMAS Nr. 213

DĖL INDIVIDUALINĖS STATYBOS

Šiuo nutarimu patvirtinti:

Individualinės statybos miestuose ir miesto tipo gyvenvietėse nuostatai.

Individualinės statybos kaimo gyvenvietėse nuostatai.


Aktuali

Galiojo

nuo 1983-08-05 iki 1988-12-13LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS VALSTYBINIO STATYBOS REIKALŲ KOMITETO
1976 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMAS Nr. 307


Dėl leidimų statyti ir rekonstruoti gyvenamuosius namus, pramonės, civilinius, žemės ūkio ir kitus objektus įforminimo tvarkos


LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS
1975 M. BIRŽELIO 25 D. NUTARIMAS Nr. 228

DĖL PRIEMONIŲ INDIVIDUALINĖS STATYBOS TRŪKUMAMS PAŠALINTI

Šiuo nutarimu patvirtinti:

Individualinės statybos miestuose ir miesto tipo gyvenvietėse nuostatai.

Individualinės statybos kaimo gyvenvietėse nuostatai.


Aktuali

Galiojo

nuo 1975-06-25 iki 1983-08-04